Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

HODNOCENÍ SPORTOVNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ ŽACTVA (SSŽ) Lanškroun 2009

Pokud mám zhodnotit Sportovní soustředění žactva 2009 v Lanškrouně, tak mé hodnocení bude rozděleno na části týkající se dětí, vedoucích a areálu.

Letos jsme měli na našem soustředění nezvykle hodně malých dětí a vždy je to pro nás trochu malá neznáma, jak se dokážou zapojit a zda připravený program pro ně nebude moc náročný. Naše obavy se nenaplnily. Děti zvládly vše, co jsme pro ně připravili, a věřím, že si to také náramně užily. Bylo to poprvé, co se celotáborovou hrou, která byla na téma „Samurajové“,  linul příběh, který se každým dnem odkrýval, až dospěl do svého konce a naši samurajové mohli odhalit zradu, připravovanou na Nebezkou záři, císařovnu Anavi.

Hlavní důraz při zdolávání překážek, her a soutěží, jsme kladli na týmovou spolupráci a disciplínu. Většina dětí velmi rychle pochopila, že jedině přes dobrou spolupráci v týmu, můžou pomýšlet na dobrý výsledek. Ani sebelepší výkon jednotlivce nemohl sám bez spolupráce uspět.

Takto připravený scénář, by neměl šanci na úspěch, pokud bychom se nemohli opřít o zkušené vedoucí a pomahatele, kteří tentokrát museli vynaložit daleko více energie, a běžný den začínal v sedm ráno a končil o půlnoci, kdy jsme končili přípravu na další den. Měli jsme s sebou novou vedoucí a zdravotnici a obě se hned od začátku skvěle zapojily. Naši mladí vedoucí udržovali náladu stále na usměvavém bodě a to jak mezi dětmi, tak i mezi ostatními vedoucími. Nechci tady někoho vyzdvihovat, protože všichni pracovali na sto procent pro úspěch celého soustředění. Co se týká programu, dětí, vedoucích, tak toto bylo z mého pohledu nejlepší soustředění, které jsem absolvoval. A všem zmiňovaným za to moc děkuji.

Bohužel, na to abych mohl napsat, že SSŽ 2009 proběhlo úplně bez problému, bychom nesměli zažít neuvěřitelné jednání majitele areálu Obora MOTZ, který popřel vše, na čem jsme se ústně dohodli. Když jsme si to chtěli vyjasnit, jako slušní lidé, tak nejen že pan správce během jednání byl zcela nepříčetný, ale po něm začal urážet a slovně napadl naši hlavní vedoucí během odpoledního klidu venku před dětmi. Aby dokázal svou pozici, tak na nás zavolal jak městskou, tak státní policii. Naštěstí lanškrounští strážníci po vysvětlení situace pochopili, že jsme se ničeho nedopustili a státní policisté to nejspíše pochopili ihned, takže za námi ani nezašli. A to nám ještě pan Motz vyhrožoval hygienou, i když naše dokumentace byla v pořádku.

Smutné je, že v loni nebyl s tímto areálem sebemenší problém a my jsme se těšili, že jsme konečně našli výborný areál pro naše soustředění.

Vše rozpoutala zdánlivě drobná maličkost. V loni, nám pan Motz slíbil, že pokud budeme chtít uspořádat diskotéku pro děti o něco delší, že stačí říci přesné datum a on to zařídí. Tak jsme dva měsíce před konáním SSŽ, informovali pana Motze o přesném datu, kdy bychom chtěli disco dělat. Letos však najednou toto zařídit nešlo, údajně kvůli ochranářům přírody. Pan Motz nám to sdělil den před námi plánovanou diskotékou. To, že dva dny na to hrála nad táborem diskotéka až do tří hodin do rána a nikomu to nevadilo, nás už nechalo chladnými.

Do naší roztržky, která byla čtvrtý den pobytu, jsme tolerovali věci jako nedodržený počet připravených chatek pro naše děti, neohlášené změny v jídelníčku, okřikávání našich dětí, problémy s využíváním společenské místnosti, apod. Nicméně jsme se s Ivanou dohodli, že si se správcem sedneme a slušně si vyjasníme, kde je problém.

Bohužel výsledek toho všeho je, že pro příští rok budeme nuceni nalézt nový vhodný areál.  

Patrik Borkovec

náčelník