Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

HODNOCENÍ SPORTOVNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ ŽACTVA (SSŽ) Lanškroun 2008

Na letošní soustředění jsem se opravdu těšil. Přeci jen to je už naše páté soustředění, což beru jako malé jubileum. Měli jsme objednaný nový areál, který vypadal velice slibně. Většinou se věci, na které se moc těšíte, zas až tak nepovedou. A toho jsem se trochu bál. Zbytečně.
Z mého pohledu vyšlo soustředění na jedničku z hvězdičkou. Samozřejmě, že ne všechno bylo na 100%, ale kdyby nebylo těch drobných problémů, tak bychom to snad ani nedokázali ocenit. Ať to byla drobná kolize při příjezdu, nebo dvojnásobná návštěva nemocnice v Ústí nad Orlicí.
To hlavní bylo super. Nadšení dětí, které jak doufáme, s námi prožily nezapomenutelný týden. K těm všem zážitkům nám nahrávalo skvělé počasí, výborný areál se skvělým personálem, a dokonale sehraný tým organizátorů.
Pokud bych měl děkovat, tak bych zaprvé poděkoval dětem, že nám dávají tím nejlepším způsobem najevo, že je to baví. Pár nezapomenutelných okamžiků, které několika lidem vehnaly slzy do očí, bylo způsobeno právě nečekanými reakcemi dětí, které buď samovolně začali při promítání AKADEMIE zpívat hymnu Sokola Strašnice, nebo při diskotéce cvičily skladby z AKADEMIE.
Potom bych rád poděkoval všem, kdo nám se soustředěním pomáhali. Ať už to byly klany Halberštátů a Mílků, kteří nám vždy pohotově vypomohli, kdykoliv jsme je o to požádali. A většinou jsme ani žádat nemuseli. A také naši pomahatelé, kteří se po rozpačitém rozjezdu vyšroubovali k neskutečným výkonům a byli to hlavně oni, kdo strhával děti do děje. Navíc mezi nimi vládla pohoda, kterou šířili i mezi ostatní. A nakonec to jsou vedoucí. Už ani nevím, jestli je mám pořád chválit. Skvělý tým, který dokáže připravit během chvíle vše, na co si vzpomene a ani improvizace není problém. A i když je v tom týmu výrazně více feromonů, tak ten jeden testosteron jim velice moc děkuje.

Díky

Patrik Borkovec

náčelník

 

 

Rády bychom zhodnotily sportovní soustředění v Lanškrouně 2008 z pohledu vedoucích:
Bývá pravidlem, že čím déle se provozuje určitá činnost, tím více se daří. Ani letošní soustředění toho nebylo výjimkou. Hrála nám do karet řada okolností. Tou zásadní byl nový areál s rozmanitými sportovišti, příjemným ubytováním i výbornou kuchyní a dobré počasí. Toto všechno by však nemohlo nahradit sehranou partu vedoucích, ochotné pomahatele a fantastické děti.
Chválíme vedoucí, i když to některým bude připadat jako samochvála. Stáváme se profesionály, a to především tím, že dokážeme skloubit zábavu vlastní se zábavou dětí. Myslíme, že můžeme mluvit za všechny, když tvrdíme, že nikdo nelitujeme tohoto týdne stráveného s dětmi, ba právě naopak, každý rok se na něj stále více těšíme. Naše obrovská poklona patří především hlavní vedoucí Ivaně a Patrikovi. Dokázali unést tíhu odpovědnosti a s úsměvem na rtech překonávali i ne zrovna příjemné situace.
Pomahatelé splnili svou funkci dokonale. Byli pojícím článkem mezi dospělými a dětmi a neustálým zdrojem zábavy.
No, a konečně děti. Jejich kolektiv se každým rokem stmeluje čím dál víc. Poprvé fungovaly dohromady všechny bez výjimky, aniž by se na okraji jejich společnosti vyskytl nějaký samotář. Je pro nás potěšením sledovat, jak vyrůstají v silné osobnosti, které se dokáží kolektivu přizpůsobit a zároveň se v něm prosadit. Je stále zřetelnější, že práce, kterou vykonáváme nese ovoce, a to v podobě vztahu dětí k místu, kde cvičí a k lidem, kteří se k tomuto místu pojí.
Příštímu soustředění byla nasazena velmi vysoká laťka, jak ze strany cvičitelů a pomahatelů, tak dětí. Věříme, že ji dokážeme překonat.

Pavla a Jana Kriglovy

vedoucí

 

 

I když skoro všechna slova byla už vyčerpána, pokusím se zhodnotit sportovní soustředění v Lanškrouně 2008 ze strany nás-pomahatelů.
V prvé řadě bych chtěl vyzdvihnout práci celého sokolského celku včetně dětí. Myslím, že až na malé, kolikrát i nepodstatné chybičky, bez kterých se ale neobejde žádný tábor, šlapalo vše jako švýcarské hodiny. Bylo zcela a jasně znát, že toto soustředění nebylo soustředěním prvním, ani druhým, ale celkově pátým, které TJ Sokol Strašnice uspořádal. Všichni jsme se neustále doplňovali, pomáhali si a radili si, co a jak, aby vše probíhalo ještě lépe. Za celý týden nastalo několik nelehkých situací, ve kterých se všechno výše uvedené potvrdilo:např. změna předem daného plánu z důvodu absence jednoho z vedoucích či pomahatelů. Kolikrát si ani děti nevšimnou, že se taková situace vůbec vyskytla a to jen dokazuje fakt, že jsme plně fungující a sehranný tým, který se dokáže vypořádat i s takovýmito nepříjemnostmi.
Dále k vedoucím:Nás, kteří na soustředění jezdíme už nějaký ten rok, snad ani nepřekvapuje, že je vše naplánováno naprosto perfektně, dá se říci až do těch nejmenších detailů. A věřte, že za tím vším stojí měsíce práce a příprav. Byli to právě vedoucí, kteří dali tomu bezvadnému týdnu náboj a jiskru. Všem byli oporou a zároveň i přirozenou autoritou, bez které se takové soustředění neobejde. Jak by to pak asi vypadlo, kdyby si děti z vedoucích utahovaly a dělaly si, co se jim zachce. Je samozřejmé, že legrace a volnost k tomu všemu patří, ale i ony mají své meze. Chtěl bych tedy tímto všem vedoucím poděkovat jménem pomahatelů za jimi skvěle odvedenou práci.
Kdybych měl zhodnotit činnost pomahatelů, asi bych jen zmínil, že i oni jsou nedílnou součástí celého týdenního soustředění. Jsou, troufám si říct, pravá ruka vedoucích a myslím, že toto rčení bylo v případě našeho pobytu v Lanškrouně realitou.
A na závěr děti:Každý asi ví, co taková ratolest dovede natropit škody. Ale takovou myšlenkou jsme se naštěstí v průběhu celého týdne nemuseli zabývat, neboť děti nám neustále přinášely pouze radost, důvod k smíchu a pocit uspokojení z dobře vykonané práce. Pro nás je prioritní to, jak moc a jakým způsobem si děti soustředění užijí a já doufám, že se to povedlo tak, aby se jim vrylo do paměti na dlouhá léta. I dětem bych chtěl tedy poděkovat za úžasný týden, který byl i pro nás jedním z nejhezčích za celé prázdniny.

Těším se na příští sportovní soustředění a budu věřit, že důvodů k chvále bude ještě víc.

Mikuláš Churáček

pomahatel