Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

 • Banner 1
 • Banner 2
 • Banner 3
 • Banner 4
 • Banner 5
 • Banner 6

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

SPORTOVNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ ŽACTVA (SSŽ)

Svratouch 2007

 • Areál RS Naděje - Svratouch
  • Kapacita areálu byla rozšířena na 102 míst. Nicméně areál je vhodný přibližně pro 75 lidí při zachování běžných standardů. Větší počet účastníků se již nevejde do jídelny a zároveň by počet lidí na pokojích byl větší, než je úložná kapacita, takže by účastníci neměli kam složit své věci. Kuchyně se oproti loňskému pobytu výrazně zhoršila a to jak výběrem jídel, tak i kvalitou. Výběr jídel nesmíme příště nechat na provozovatelích areálu, jako tomu bylo doposud, ale budeme vynucovat přijetí našeho vlastního, který sestaví zdravotnice. Sportovní zázemí je téměř průměrné, fotbalové hřiště, malé travnaté volejbalové hřiště, veranda a společenská místnost. Sociální zázemí dostačující. V okolí je velmi dobře využitelný les. V maximální míře jsme využívali k vodním hrátkám místní rybník, ukrytý na okraji lesa s velmi čistou vodou.
   Nevýhodou tohoto areálu je, že nemá krytou tělocvičnu, kterou bychom využívali dopoledne. A především nepříjemný zápach, který se linul z žumpy na okraji fotbalového hřiště. Díky tomuto zápachu jsme nemohli využít k ubytování jeden ze srubů.

   • Technické vybavení
    • Vybavení, které jsme si dovezli na dopolední i odpolední činnost bylo dostačující. (trampolína, duchny, koberec, bednu, reuter, reprosoustavu, střelnici atd.)

     • Vedoucí a praktikanti
      • Tento rok jsme jeli v rozšířeném složení. Změnila se zdravotnice – Ivana Pičmanová a dále v našich řadách přibyl Jiří Halberštát, který měl na starosti především večerní dramatická představení. Nejenom že skvěle zapadl, ale především byl novým přínosem pro SSŽ. Sehranost týmu je již na takové úrovni, že nám každým rokem ubírá toto soustředění méně sil a to především těch psychických. Podíl na tom má i pečlivá příprava celého programu a také schopnost improvizovat při nenadálých situacích, nebo při nepřízni počasí. Mé hodnocení všech aktérů této akce nemůže být jiné, než výborné.

       • Žactvo
        • Na toto soustředění s námi jely děti, které již dobře známe, doplněné několika nováčky. Někdo velice mile překvapil, někdo trošinku zůstal za očekáváním. Jako celek se však ukázali v nejlepším světle. Dokázali spolupracovat a velmi rychle se z nich utvořil jeden veliký kolektiv. V tomto ročníku jsme se nesetkali s problémy, které jsme měli loni a to s fyzickým a psychickým vyčerpáním všech dětí. Především proto, že jsme skladbu programu upravili vzhledem k pauze a ztrátě kondice, kterou většina dětí prodělala během prázdnin.

         • Program
          • Byl výborně připraven. Pokračovali jsme v modelu dvojího rozdělení. V dopoledním programu bylo žactvo rozděleno do družstev jako v jednotě a probíhalo cvičení v oddílech. Kromě jiného se podařilo díky Zuzce Borkovcové, Janě a Honzovi Kriglovým vytvořit výtečnou skladbu mladších žáků pro Akademii 2008. V odpoledním programu byly děti rozděleny do stejně silných družstev, tak aby mohla daná družstva mezi sebou soutěžit v připravené celotáborové hře. Tentokrát byla celotáborová hra na téma Piráti.

           • Závěr
            • Bude na zvážení, zda pro příští rok zkusíme najít jiný vhodný areál, nebo opět využijeme areálu ve Svratouchu.
             Rád bych všem účastníkům poděkoval za krásně prožitý týden. Sice bych si já osobně přál, aby tato naše akce netrvala jen týden, ale dva, nicméně jsem rád i za tento malý časový úsek prožitý s tak fantastickými lidmi.

             Patrik Borkovec

              náčelník