Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6
Úvodní strana / Akce / Všesokolské slety /

IV. Všesokolský slet

Všesokolský slet se konal v roce 1901 na Letné. Účastnilo se ho 9 560 cvičenců a přes 50 000 diváků. Poprvé cvičilo na sletě 876 žen. Cvičení bylo s kuželi. Hlavní vystoupení se konalo dvakrát. Závody mužů byly na nářadí, v atletice, ve šplhu a v zápase. Soutěží se zúčastnili i borci z Vídně, Francie, Polska a Slovinska. Na sletovou výstavu zval plakát Mikoláše Alše, průvod 11 000 sokolů končil holdem městu Praze na Staroměstském náměstí. Jako vždy měl slet bohatý kulturní program, jako například koncert sokolských pěveckých kroužků. Proběhla rozsáhlá propagace sletu a sokolstva v tisku.