Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6
Úvodní strana / Akce / Všesokolské slety /

XI. Všesokolský slet

Všesokolský slet konaný v roce 1948 na Strahově. Účastnilo se ho 585 000 cvičenců a okolo 2 miliónů diváků. Po válce byl slet nadšeně připravován. Byl uskutečněn až po únoru 1948 z důvodů výměny nepohodlných činovníků. Konal se rozestavný běh po 11 trasách z pohraničí do Prahy ve dnech Valného sjezdu ČOS na podzim 1947, kterého se účastnilo okolo 46 000 běžců. Muži předvedli skladbu prostných s názvem Věrni zůstaneme. Ženy zopakovaly úspěšný Rej z X. sletu a přidaly cvičení s kužely, které proběhlo při lijáku a po něm pro velký úspěch cvičení zopakovaly. Dále proběhly tance dorostenek, vystoupení táborníků, cyklistický rej. Proběhlo cvičení celků z Dělnických TJ, ROH, Polska, Lužice, Jugoslávie a SSSR. Proběhlo finále Zborovského závodu. Během průvodu Prahou proběhla otevřená demonstrace proti komunistickému režimu. Po tomto sletu bylo vyloučeno (vyakčněno) ze Sokola přes 11 000 členů.