Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6
Úvodní strana / Akce / Všesokolské slety /

XII. Všesokolský slet

Rok 1994 bude zapsán v sokolských dějinách jako rok XII. Všesokolského sletu. Všesokolské slety jako největší sokolské slavnosti s jedničkou, neopakovatelnou atmosférou představovaly vždy vyvrcholení určité vývojové etapy a předznamenávaly další období. Tento význam měl bezesporu i slet dvanáctý.
Československá obec sokolská, potřetí v tomto století obnovená, přijala již na svém 2. sjezdu v roce 1991 odvážné usnesení o uspořádání všesokolského sletu v roce 1994. Když 3. sjezd v lednu 1993 tento záměr přes některé varovné hlasy potvrdil, byly již přípravy v plném proudu a rychle nabíraly na tempu. Četné překážky, které se někdy zdály nepřekonatelnými, se podařilo zdolat, takže výsledkem bylo dílo, které v prvním červencovém týdnu roku 1994 obdivovaly tisíce diváků z domova i ze zahraničí.
Již jarní župní slety probíhaly ve znamení narůstající sebedůvěry a přibývání příznivých ohlasů veřejnosti, ale všesokolský slet v Praze byl mimořádným zážitkem pro všechny. Ten, kdo sledoval průběžně jeho přípravy a při nich prožíval dny plné starostí, tomu se dostalo zadostiučinění a odměny za vynaloženou námahu. Kdo čekal jako nezaujatý pozorovatel, jak to vše dopadne, byl příjemně překvapen. Ohlasy v tisku, rozhlasu a v televizi byly až na ojedinělé výjimky plné chvály a obdivu, jimiž nešetřili ani čestní hosté včetně vládních činitelů.
Sokol dodržel zásady vyhlášené na počátku příprav, že půjde o Slet vzájemného porozumění, tolerance a vůle spolupracovat ve smyslu demokracie a bratrství. Spolupráce s Asociací Sport pro všechny, i když nebyla bez problémů, splnila očekávání. Slet musel navázat na vše, co bylo u nás v minulosti v tělesné kultuře vytvořeno, zvláště na rychle pokračující vývoj spojení hudby a pohybu ve velkých celcích. To mohli přirozeně zajistit jen ti cvičitelé, autoři skladeb, metodici a organizátoři, kteří měli dlouholetou praxi. Bez jejich odborné znalosti by byl slet nemyslitelný. Jen tak se dík nezměrnému úsilí nevelkého počtu pracovníků programové i organizační části sletového výboru spolu s nadšením a obětavostí dobrovolných činovníků sletových odborů v ústředí, v župách a v jednotách podařilo získat tisíce cvičenců všech věkových skupin pro dobrovolný nácvik sletových vystoupení. Ti starší se vraceli s radostí a s dojetím na značky strahovského stadionu již poněkolikáté ve svém životě, mládež poznala poprvé slavnostní pocity, s nimiž se prochází Branou borců. Tyto zážitky zůstanou v paměti všech zapsány natrvalo.
Hojná účast zahraničních sokolů, pro které renesance Sokola v Československu znamenala naplnění jejich dlouholetých nadějí, byla velkou příležitostí k obnovení dřívějších styků, k navázání nových přátelství a k upevnění jednoty sokolského hnutí v rámci Světového svazu sokolstva.
XII. všesokolský slet byl nepochybně největším přínosem pro rozvoj Sokola po roce 1990. Uzavřel téměř pětileté období jeho obrody. Přispěl k posílení demokratických sil občanské společnosti v České republice. Obnovil vzájemnou důvěru a přesvědčil mnohé, kteří k jeho uspořádání vzhlíželi s obavami. Posílil především vědomí vlastní síly, ale změnil i váhavé postoje veřejných institucí, sdělovacích prostředků a některých politických činitelů. Dokázal všem, že Sokol zůstal životaschopnou organizací s perfektní budoucností. A tím bylo naplněno hlavní sletové poslání.

Stanislav Doutlík

Starosta České obce sokolské
( v roce 1994 )

slet1994_1