Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6
Úvodní strana / Oddíly /

PŘÍSPĚVKY a PŘIHLÁŠKY

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY 2022

Kategorie

kalendářní rok

pololetí

Dospělí 1500,- 900,-
Předškoláci, žactvo, studenti 1000,- 600,-
Rodiče a děti (jednotný příspěvek za oba) 1000,- 600,-
Důchodci 800,- 500,-
Cvičitelé, pomahatelé, činovníci 100,- -
Volejbal 1200,- 700,-
Badminton 1700,- 1000,-
Vystavení legitimace 10,-  
Duplikát 50,-  

 

Zaregistrovat se na cvičení v Sokole Strašnice můžete podáním vyplněné přihlášky, kterou naleznete ke stažení v sekci Dokumenty, nebo si ji můžete vyzvednout u vedoucího oddílu. K vyplněné přihlášce přiložte fotografii o rozměrech 30 x 40 mm a patřičný členský příspěvek plus 10,- Kč za vystavení členské legitimace. To vše, prosím, odevzdejte ve vypsaných termínech vždy v lednu nebo v září.

Členský příspěvek lze uhradit pouze v hotovosti na celý kalendářní rok nebo na pololetí (leden-červen/září-prosinec)!

Částka  mimo jiné obsahuje i pojištění cvičence proti úrazu způsobenému při cvičení v objektu naší jednoty.

 

"NA BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADĚ PŘÍSPĚVKŮ PRACUJEME, BUDE DOPLNĚNO"

 

Aktuální termíny výběru příspěvků budou vyvěšeny na úvodní straně webových stránek a ve vestibulu Sokola Strašnice vždy první týden v září, resp. v lednu.

 

MATRIKÁŘKA JEDNOTY: Ing. Božena Podhorná

 

Děkujeme, za včasné uhrazení příspěvků ve stanovených termínech!