Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

 

Aktuality:

Nábor nových hráčů stále probíhá. Neváhejte se rovnou dostavit na hodinu mladších nebo starších žáků, kde se trenéry oddílu vše vyzkoušíte a domluvíte. Příspěvky a přihláška do oddílu se řeší až s druhou návštěvou oddílu. Lze začít v libovolné části roku.

Soutěže a Turnaje:

Oddíl florbalu pořádá každoročně flórbalový maraton Florbal 24 hodin. Bližší informace u hlavního trenéra oddílu nebo v sekci akce Sokola Strašnice - Florbal 24.

Florbal:

Hodiny florbalu jsou určeny pro žaky prvního a druhého stupně. První hodinu má žák zdarma (na ozkoušenou), při vzájemné spokojenosti následuje registrace. Podmínky pro registraci jsou jednoduché: vyplnit přihlášku, přiložit fotografii na legitimaci a zaplatit členské příspěvky. V neposlední řadě by měli mít žáci kvalitní obuv do tělocvičny a odpovídající oblečení. Doporučujeme, aby každý žák měl svoji florbalovou hůl (florbalku). Při vstupu do tělocvičny by nikdo neměl mít hodinky, řetízky, náramky apod., jelikož tyto předměty by mohl buď ztratit, nebo s nimi někoho zranit.

 

Tréninky:

začátečníci (mladší žáci):    PÁTEK 18 – 19 hodin

pokročilí (starší žáci):         PÁTEK 19 – 20 hodin

 

Všechny doplňující informace u hlavního trenéra : Jaroslav Malina

                                                                     jarmal512@gmail.com

                                                                     tel. 607 972 078