Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Propagace Sokola

Nazdar sestry a bratři,
nabízím Vám zde pár návrhů, především pro zlepšení propagace našeho spolku, ale i jiných věcí, u kterých si myslím, že o nich není dostatečně hlasitě diskutováno. Uvědomuji si, že některé body jsou finančně náročnější, ale jelikož se vztahují na část sokola, která je nejvíce vidět na veřejnosti (cvičitelé, trenéři, budovy), tak si myslím, že by takováto investice přinesla jasně viditelný výsledek.

1) SOCHA SOKOLA a jiné znaky naší organizace

ČOS by mohla nechat zhotovit formu sokola s roztaženými křídli. Do žup vyšle signál, že bude možnost zakoupit tuto sochu pro jednoty, které ji většinou do roku 1948 na svých tělocvičnách měly a které o ní mohou požádat. Po té může podle investovaných nákladů a počtu žádostí rozhodnout o ceně jedné sochy. To samé může provést například s emblémem sokola, nebo jinými znaky naší organizace.

2) CVIČITELSKÉ a TRENÉRSKÉ SOUPRAVY

Náčelnictva a odbor sportu, prostřednictvím svých sborů by navrhli společný návrh cvičitelské / trenérské soupravy, která by byla v tradičních barvách se znakem Sokola. Zakázka na cca 4000 souprav by určitě srazila cenu jedné soupravy na rozumnou cenu. Také by stále existovala možnost, že by župy, nebo jednoty dotovaly svým cvičitelům tyto soupravy, poměrnou částkou z celkové ceny. Kromě cvičitelských souprav by se mohli naši činovníci zabývat pro začátek jednotným trikem se znaky Sokola.

3) OBJEDNÁVKY NÁŘADÍ a NÁČINÍ

Sám jsem prožil neuvěřitelné problémy při objednávání euroteamové trampolínky. Napadlo mě, že kdyby jednou, nebo dvakrát ročně posílaly jednoty na ústředí své úvahy o koupi nářadí a náčiní, tak by ČOS toto nářadí mohlo pořizovat ve větším a tudíž levněji. Samozřejmě by je hradily jednotlivé jednoty. Nemluvě o tom nářadí, které se musí dovážet (např. trampolínky) a jednoty k tomu nemají žádné prostředky. V dnešní době je stále méně firem, které nabízí kvalitní nářadí. Takové, jaké nám vydrželo do této doby už asi neseženeme. I tak by ústředí mohlo jednotám pomáhat alespoň doporučením od jakých firem má cenu odebírat nářadí a náčiní.

4) JEDNOTNÉ WEBOVÉ STRÁNKY URČENÉ ČLENŮM

Asi nejsem sám, kdo v dnešní době postrádá kompletní internetový servis pro cvičitele, trenéry, činovníky a ostatní členy, který by měl být samozřejmostí. Je nelogické, aby oficiální sokolské stránky byly především pro náhodné návštěvníky a sokolský cvičitel musel informace hledat na jiné adrese (sokol.info) , než na oficiálních stránkách. Vytvoření kompletního servisu spojením všech existujících složek v jednu, která by byla přehledná a pravidelně aktualizovaná, by byl dobrý začátek.

5) KONCEPCE PROPAGACE

V celé ČOS zcela postrádám koncepci propagace. Určitě by do tohoto sektoru měli spadat: webové stránky, časopis a reklama s reklamními předměty. (plakáty, letáky, upomínkové předměty, samolepky, odznáčky, atd.) Jak v jednom článku navrhoval Milan Sobota, také bych si koupil průhlednou samolepku Sokola na svůj vůz. Určitě bych nebyl sám. Jsou to sice drobnosti, ale v dnešní době velmi viditelné. O webu jsem se již vyjádřil a o časopise Sokol se necítím dost kvalifikovaný na to, abych mohl někomu radit. Ve svém článku zhodnotil Vlastimil Růžička téměř všechny vady našeho časopisu.

V dnešní době bychom neměli zůstávat stále uzavřeni v jakési ulitě, aniž by veřejnost jasně věděla že existujeme. Už se nesmí stát, že padesát cvičitelů z celé republiky na srazu župních vedoucích v Turnově zkouší zdolávat v tamějším parku lanové aktivity a kolemjdoucí rodina se s podivem ptá, co je to tu za akci a kdo že jsme. Protože z žádné teplákové soupravy není patrné, že jde o Sokoly, natož o členy jednoho velkého spolku s více jak 140 letou tradicí.

Dnes jistě platí přímá úměra. Čím více bude naše organizace, nebo její členové vidět na veřejnosti při různých akcích, tím lehčí bude shánění sponzorů na jednotlivé akce jak lokální, tak i celorepublikové.

Za chvilku je tu XIV. Všesokolský slet. Ani se nenadějeme a rok 2006 je tady. Do Prahy se sjedou Sokolové z celé republiky. Velice dobře si umím představit, že bych potkával v ulicích našeho Hlavního města ženy a muže v soupravách a hned bych věděl ke komu patří, protože jejich oblečení mi to jasně napoví. Představa je to krásná.

S pozdravem

Patrik Borkovec

21.10.2003

zveřejněno v časopise SOKOL 11/2003