Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Úvodem si dovolím sdělit, že chválení u mě není zrovna častým jevem, o to víc si mé pochvaly mohou dotyční vážit. Soustředění v Drhlenech se ukázalo jako jedno z nejlepších, které jsem kdy absolvovala. Je několik aspektů jenž ovlivnily velmi kladně celý průběh:
Příprava, která byla velmi pečlivě a do detailů provedena, a to především od oddílových vedoucích o den dřívější příjezd všech pomahatelů a vedoucích, což pomohlo k rychlému zabydlení a možnosti ihned začít s programem s účastníky.
Uzavřený areál s výborným personálem, který nám ve všem vycházel vstříc nízký počet dětí pomohl vytvořit skoro až rodinné prostředí počasí, které jsme si přáli, nám vyšlo do puntíku.
Někdo by mohl jako další výhodu jmenovat i to, že vedoucí a pomahatelé se známe z jednotlivých cvičení, ale to je trochu něco jiného než celotýdenní kontakt s fyzickým a psychickým vypětím a s velkou mírou odpovědnosti.
Když budu mít příležitost psát hodnocení soustředění příští rok a pojedou se mnou opět tytéž osoby, už dnes mohu bez starosti říci, že s těmito lidmi pojedu velmi ráda i za jiných podmínek, jelikož jejich nasazení a profesionalita dokáže překonat mnohá úskalí.
Vyslovuji pochvalu všem pomahatelům – praktikantům, kteří pracovali zdarma od rána 6,55 hodin do 22,00 hodin, pondělí až pátek a věnovali se svým svěřencům s takovou péčí, že jejich vrstevníci mají co dohánět. Nesmíme zapomínat, že je to mládež, která ve většině případů si v této době užívala volna prázdnin a oni svůj volný čas věnovali dobrovolně mladším dětem,na což mohou být právem pyšní.
Vyslovuji pochvalu všem vedoucím oddílů, kteří se již měsíce před soustředěním věnovali přípravě a pracovali s obrovskou profesionalitou a odpovědností od pondělí do pátku bez přestávky. Že veškerá tato aktivita je zdarma a u mnohých v rámci dovolené je myslím dostatečné vysvětlení jejich obětavosti a prospěšnosti pro druhé.
Vyslovuji pochvalu zdravotnici, která ve dne v noci bděla nad naším zdravotním stavem a podstupovala riziko možných úrazů, což znamená, že nám důvěřovala při dopomoci při komplikovanějších cvičeních. Pracovala opět bez nároku na mzdu.
Vyslovuji pochvalu všem dětem, které se soustředění zúčastnily, protože na ně byly opravdu kladeny dost velké nároky a ony je zvládly bez velkých komplikací. Někdo zjistil, že hrát „nefér“ hru se nevyplácí, další v sobě objevily neuvěřitelné výkony, mnohé si sáhly na dno svých sil a někteří zjistily, že mají na rozdávání nejen sílu, ale i morální podporu druhým. To platí především o starším žactvu – dívky a chlapci, kteří mají mou velkou podporu, aby se mohli stát příštími pomahateli Sokola Strašnice.
K této pochvale bych ještě chtěla připojit pochvalu od tamního personálu, že tak slušné a sportovně nadané děti tam ještě neměli. Za celý náš pobyt neslyšeli žádné vulgární výrazy a vyzdvihují spolupráci mezi menšími a většími dětmi.
Přání: V příštím roce připravujeme sportovní soustředění pro asi 40 dětí,hledáme uzavřený prostor s tělocvičnou a bazénem, na poslední týden v srpnu – 8 dní, a já si přeji,abych mohla opět jen a jen chválit.

Ivana Kriglová
náčelnice

 

 

Myslím že se soustředění  všem (dětem i vedoucím) moc líbilo. Královská rodina skvěle vymyslela všechny hry a doprovodný program. Když jsem se účastnil soutěží viděl jsem jak to ty děti opravdu bere! Asi všichni zúčastnění (až na Aduš) v sobě probudili sportovního ducha, což bylo určitě z části úkolem soustředění. Nevím jak ostatním,ale mě se líbila i dopolední část kdy jsem pomáhal Zuzce s aerobikem, protože se všichni snažili a podávali maximální výkony. Ve zkratce hodnotím soustředění jako skvělé.

Adam Churáček

 

 

  No jelikož nevím jak začít tak začnu od mého oblíbeného téma ,, jídlo´´. Bylo fakt dobrý. Nezažil jsem tábor, kde by takhle vařili. K vedení a organizaci: bylo super, hlavně královská rodina (Ahoj Patriku, to sem nepíšu pro malé bezvýznamné plus, ne to tě nesmí ani napadnout ::D), ale opravdu, mě se líbilo. Hlavně nápad zapojit rodiče do arény byl geniální. Odpolední i dopolední program byl dobrý. Zacvičili jsme si a i jsme se pobavili (já třeba poprvé udělal jakž takž salto). Jedinou výtku mam ke hře aktivity, kterou bych prosím už radši nikdy nehrál! (zvláště když odjedou děti). Tak to by bylo asi vše, kdybych na něco zapomněl, tak mi řekněte.

Jan Macháček

 

 

  Jako praktikantka a zároveň i aktivní účastnice jsem byla s programem tábora více než nadšená. Kromě zábavné náplně zajišťovala příjemnou atmosféru i výborná parta dětí, praktikantů a vedoucích. Líbilo se mi, že na odpolední program byla družstva jednotlivých oddílů promíchána, což nás nutilo k vzájemné věkové toleranci. Už se těším na druhý ročník tohoto tábora.

Pavla Kriglová