Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6
Úvodní strana / Akce / Akademie /

Akademie 2003

Ve čtvrtek 5. června jsme organizovali slavnostní tělovýchovnou akademii k 95. výročí založení Sokola ve Strašnicích.
Pořádali jsme ji na našem nově zrekonstruovaném hřišti, které celému představení dalo výjimečný ráz. Proběhlo slavnostní zahájení s praporem jednoty a úvodním slovem starosty, bratrem Karlem Benešem.
Na akademii vystoupilo v 17 výstupech celkem 196 cvičenců z 9 oddílů sokolské všestrannosti. Byly to oddíly: Rodiče s dětmi, Předškolní děti, Mladší žáci, Mladší žákyně, Starší žáci, Starší žákyně, Muži, Ženy a Věrná garda. Jako host vystoupily žákyně Sokola Vršovice spolu s našimi žákyněmi ve skladbě Babeta, určenou pro slet pod Ještědem. V programu dále nechyběly kulturní vložky, jako například zpěv Heleny Kriglové či zpěv předškolních dětí.
Celá akademie měla rychlý spád bez vážných komplikací. Celé představení trvalo 75 minut a přihlíželo mu na 350 diváků.

Po akademii zůstal na hřišti celý cvičitelský sbor spolu s některými hosty a pokračovali ve společné zábavě. Pozvání na naši akademii dostalo náčelnictvo ČOS, představitelé župy Jana Podlipného a pražské ASPV. Kromě představitelů náčelnictva ČOS všichni pozvaní přišli.
Již dnes se těšíme na další Akademii naší jednoty, která bude v roce 2008. Naše jednota bude slavit 100 let od svého založení.

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE 2003 SLAVNOSTNÍ AKADEMIE 2003 SLAVNOSTNÍ AKADEMIE 2003 SLAVNOSTNÍ AKADEMIE 2003 SLAVNOSTNÍ AKADEMIE 2003