Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6
Úvodní strana / O nás / Organizace /

Výbor jednoty

Výbor Tělocvičné jednoty SOKOL Praha - Strašnice je volen na tříleté období Valnou hromadou členstva naší jednoty. Plní úkoly zadané Valnou hromadou a stará se o bezproblémový každodenní chod naší jednoty. Výbor může být až třináctičlenný a jeho členové se scházejí pravidelně každé první pondělí v měsíci od 19,00 hodin. 

členové výboru:

 Starosta

 Ing. Vladimír Krigl

 Jednatel  Ing. Libor Šich 
 Náčelník  Patrik Borkovec
 Náčelnice  Ivana Kriglová ml.
 Vedoucí sportu  Ing. Arch. Jaroslav Malina
 Vzdělavatel  Bc. Alžběta Kujanová
 Hospodář, Matrika  Ing. Pavla Holanová
 Správce  Jiří Horák
 Zdravotník  MUDr. Radka Jedličková
 Čestný starosta  Karel Beneš
 bez portfeje  Ing. Jan Krigl
 bez portfeje  JUDr. Jana Valentová

členové kontrolní komise:    

 Předsedkyně KK.    Ing. Božena Podhorná

 Člen

 Člen

  Ing. Romana Pleskotová

  Bc. Jakub Slepička