Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Valnou hromadu jednoty svolává výbor nejméně jednou ročně. V mimořádných případech je možné svolat mimořádnou valnou hromadu. Každá třetí valná hromada je volební, na které se volí nový výbor jednoty. Právo volit mají všichni zletilí členové jednoty. Dorost se může účastnit valné hromady pouze v roli pozorovatele.

 

Související dokumenty: