Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Jsme nezisková organizace Tělocvičná Jednota SOKOL Praha - Strašnice z.s.

Naši cvičitelé a činovníci Vám věnují svůj volný čas dobrovolně a zcela zdarma.

Ať již jste na naše webové stránky zavítali záměrně či pouhou náhodou, chtěli bychom Vám zde prezentovat naši sokolskou jednotu od svého založení až po současnost. Představíme Vám jednotlivé oddíly všestrannosti a sportovní oddíly naší jednoty, společenské a kulturní akce, které pravidelně pořádáme, a také Vás rádi seznámíme s našimi cvičiteli a činovníky.

Snažíme se neustále rozšiřovat a zkvalitňovat svoji činnost a samozřejmě také neustále zlepšovat prostředí, ve kterém cvičíme.

Jsme moderní jednota, která se neuzavírá ostatním, a proto Vás všechny, kteří máte zájem o udržování a zlepšování své tělesné a duševní kondice, nebo si jen občas rádi zacvičíte, srdečně zveme do svých řad. V případě, že Vás něco na našich stránkách zaujme, neostýchejte se a kontaktujte nás. Jsme otevřeni různým podnětům, názorům i připomínkám.

Jsme rádi, že jste navštívili naše stránky a přejeme Vám jménem Sokola Strašnice hodně štěstí a zdraví ve vašem dalším životě.

 

Počty členstva

 

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

PRŮMĚR

 86

168 

287

326

332

349

332

339 

301

223

206

 

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

PRŮMĚR

381

699

861

876

862

753

759

787 

803

840

762

 

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

PRŮMĚR

905

942

903

978

1045

 

555* 

539* 

 

 

955

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

PRŮMĚR

177

492

469

473

442

419

446

556

527

445

444

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

PRŮMĚR

462 

444 

452 

483 

504 

492 

506 

513 

 486

 491

483 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PRŮMĚR

500 

507

 515

 482

 496

515

563

594

 

 

521 

 * údaj počtu členů bez započtení žactva

Prapor jednoty

prapor_1 prapor_2 Podpora Magistrátu hl. m. Prahy