Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

 • Banner 1
 • Banner 2
 • Banner 3
 • Banner 4
 • Banner 5
 • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

Placení příspěvků

STÁVAJÍCÍ ČLENOVÉ - úhrada příspěvků

 

Vážení členové, rodiče.

Zahajujeme výběr příspěvků na I. pololetí roku 2023.

 

Platbu prosím proveďte nejpozději do 31.1.2023 na účet číslo: 283704349/0800

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte: příjmení, jméno, oddíl.

 

Na konci ledna vedoucí oddílů vyberou legitimace, aby do nich matrikářka potvrdila úhradu příspěvků. Následně Vám budou legitimace prostřednictvím vedoucích oddílů vráceny.

Na webové stránce www.sokol-strasnice.cz si můžete v případě potřeby stáhnout Formulář pro Potvrzení o platbě příspěvků. Vyplňte jej a přiložte k odevzdávané legitimaci pro jeho potvrzení.

 

Výše příspěvků od 1.1. – 30.6.2023:

děti, studenti                600,- Kč

dospělí                         900,- Kč

důchodci                      500,- Kč

volejbal                        700,- Kč

badminton                   1.000,- Kč

Informace pro nové členy po rozkliknutí.

 

NOVÍ ČLENOVÉ - přihlášky a úhrada příspěvků

 

 • přihlášku si stáhněte na webové stránce www.sokol.strasnice.cz v sekci Dokumenty. Věnujte prosím pozornost tomu, zda použijete přihlášku pro dospělého člena nebo přihlášku pro evidované dítě.

 

 • Sken vyplněné a podepsané přihlášky + fotografii zašlete na e-mail matrika@sokol-strasnice.cz, a to do 18.1.2023.

 

 • Příspěvky nově přihlašovaných členů lze uhradit pouze v hotovosti, a to v sokolovně v termínech:
  Pondělí 23.1. a úterý 24.1. od 17-19 hodin
  Středa 1.2. a čtvrtek 2.2. od 17-19 hodin

 

 • Proti úhradě příspěvku bude přijatým členům vydávána legitimace. Budete-li potřebovat potvrzení o úhradě, stáhněte si na webové stránce www.sokol.strasnice.cz v sekci Dokumenty Formulář pro Potvrzení o platbě příspěvků, vyplňte jej a vezměte jej s sebou pro jeho potvrzení při platbě příspěvků..

 

Výše příspěvků od 1.1. – 30.6.2023:

děti, studenti                600,- Kč

dospělí                         900,- Kč

důchodci                      500,- Kč

volejbal                        700,- Kč

badminton                   1.000,- Kč

Informace pro nové členy po rozkliknutí.

 

8.11.2022