Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

 • Banner 1
 • Banner 2
 • Banner 3
 • Banner 4
 • Banner 5
 • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

Informace pro Nové zájemce o cvičení:

 

Noví členové

přihlášky a úhrada příspěvků

 

 • přihlášku si stáhněte na webové stránce www.sokol.strasnice.cz v sekci Dokumenty. Věnujte prosím pozornost tomu, zda použijte přihlášku pro dospělého člena nebo přihlášku pro evidované dítě.
 • Vyplněnou přihlášku s uvedením oddílu, do kterého se chcete přihlásit a s fotografií 3 x 4 cm můžete odevzdat ideálně donesením vedoucímu oddílu na první cvičební hodinu, o kterou máte zájem, nebo matrikářce B. Podhorné (pouze) ve středu 14. 9. či čtvrtek 15. 9. 2022 v čase od 17 do 19:30 hod. do vstupního prostoru sokolovny.
 • Sken vyplněné a podepsané přihlášky + fotografii lze v termínu do 15. 9. 2022 zaslat též na e-mail matrika@sokol-strasnice.cz

 

 • Příspěvky nově přihlášených členů lze uhradit pouze v hotovosti, ve středu 21. 9. a ve čtvrtek 22. 9. 2022 v době od 17:00 do 19:30 hod. ve vstupní chodbě sokolovny. Pokud jste fotografii nedodali s přihláškou, vezměte ji s sebou a přineste též 10,- Kč za vystavení legitimace.
 •  
 • Výše příspěvků do 31. 12. 2022:

děti, studenti                                                  600,- Kč

dospělí                                                          900,- Kč

důchodci                                                        500,- Kč

volejbal                                                          700,- Kč

badminton                                                   1.000,- Kč

 

 • Proti úhradě Vám bude předána členská legitimace s vyznačením úhrady a na vyžádání i Potvrzení o úhradě. Při vybírání příspěvků nelze z organizačních důvodů akceptovat přijímání nových přihlášek!

 

 • Od 29.9.2022 nebude umožněn přístup na cvičební hodiny bez vyznačení úhrady v členské legitimaci

 

28.8.2022