Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

Informace pro současné členy jednoty:

 

Stávající členové

placení příspěvků na zbývající část roku 2022

 

Výše příspěvků do 31. 12. 2022:

děti, studenti                                                      600,- Kč

dospělí                                                               900,- Kč

důchodci                                                            500,- Kč

volejbal                                                              700,- Kč

badminton                                                       1.000,- Kč

 

Způsob úhrady:

  • převodem na účet č.  283704349/0800
  • variabilní symbol  =  číslo členské legitimace
  • do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení osoby, za kterou plátce příspěvky hradí (tj. za sebe, za svoje děti, za rodiče apod.)
  • v zadání platby si v aplikaci Vaší banky objednejte zaslání e-mailového potvrzení o úhradě; pokud Vám takové potvrzení nebude stačit, zašlete požadavek na potvrzení společně s údaji o provedené platbě na matrika@sokol-strasnice.cz a my Vám v odpovědi pošleme e-mailem potvrzení

 

Nezapomeňte s sebou na cvičební hodiny vždy nosit legitimaci; úhradu příspěvků Vám v ní vyznačíme ve dnech 14. 9. a 15. 9, 21. 9. a 22. 9., vždy od 17 do 19:30 hod., popř. nechte legitimaci u vedoucího oddílu, a ten Vám ji do 27. 9. 2022 vrátí s vyznačením úhrady.

 

Od 29. 9. 2022 nebude umožněn přístup na cvičební hodiny bez vyznačené úhrady v členské legitimaci!

 

 

29.8.2022