Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

UPOZORNĚNÍ! k aktuální situaci

Vážení členové a přátelé Tělocvičné jednoty SOKOL Praha - Strašnice z.s.,


výbor naší jednoty se po zvážení současné situace rozhodl do konce června neobnovovat pravidelné cvičení a nepořádat tradiční společenské akce, jelikož nejsme schopni zajistit řádné dodržování aktuálních bezpečnostních a hygienických nařízení. Zaplacené příspěvky budou všem členům přesunuty do dalšího období. Detaily upřesníme před obnovením cvičení.

Věříme, že se vše bude vyvíjet dobře a bude umožněno konání tradičního letního tábora, se kterým v současné době počítáme.

Věříme také, že naši dobrovolnickou činnost budeme moci obnovit v září, s počátkem nového školního roku, přičemž se budeme řídit vývojem situace a v souladu s možnostmi naplnit všechny v té době platné nároky na zajištění provozu. Do konce kalendářního roku 2020 ovšem nebudeme do oddílů přijímat nové členy, abychom zvládli poskytnout vhodné podmínky všem současným členům a zajistit plynulý chod sokola.

 

Pro aktuální informace i nadále sledujte náš web a facebook, případně sokolskou nástěnku.

Děkujeme, že jste s námi a přejeme Vám pevné zdraví a víru v dobrou budoucnost.

Váš Výbor TJ Sokol Praha - Strašnice z.s.

5.5.2020

 

 

V souladu s vládním vyhlášením nouzového stavu se od pátku 13.3.2020 zakazuje přítomnost veřejnosti v budově TJ Sokol Praha-Strašnice.

Děkujeme za pochopení, o vývoji situace budeme dále informovat všemi komunikačními kanály.

 

Výbor jednoty
12.3.2020

 

Usnesení k preventivnímu nařízení Ministerstva zdravotnictví

 

Výbor TJ SOKOL Praha-Strašnice z.s. se usnesl, s platností od středy 11.3.2020, zrušit cvičení dětských a žákovských složek a cvičení oddílu Zdravotního tělocviku (VG) až do odvolání.

Dále Výbor TJ ruší naplánované akce s dětskou účastí, Karneval a Noc v Sokolovně.

Důvodem je ochrana členů TJ před šířením epidemie.

Výbor jednoty

10.3.2020

 

 

Po domluvě náčelnice s vedoucí oddílu žen se v souvislosti se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ve věci COVID-19 s platností od 11.3.2020 do odvolání ruší veškeré cvičení oddílu žen. Děkujeme za pochopení.

 

Bezděková Adéla, náčelnice

 

10.3.2020