Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

 • Banner 1
 • Banner 2
 • Banner 3
 • Banner 4
 • Banner 5
 • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

VALNÁ HROMADA 2023

Valná hromada Tělocvičné jednoty SOKOL Praha – Strašnice z. s.

se koná v úterý dne 21. 2. 2023 od 18.00 hod

v tělocvičně jednoty. Cvičení žákovských složek je zrušeno.

Program:

 1. Zahájení Valné hromady
 2. Volba komisí – mandátová, volební, návrhová
 3. Zprávy činovníků TJ Sokol Praha – Strašnice za rok 2022
 1. zpráva náčelnictva
 2. zpráva starosty
 3. zpráva hospodáře
 4. zpráva kontrolní a revizní komise
 1. Zpráva mandátové komise
 2. Doplňující volba člena výboru
 3. Informace o volbě vzdělavatele cvičitelským sborem
 4. Schválení příspěvků na obdobní od 2. pololetí 2023
 5. Schválení úpravy Stanov TJ Sokol Praha – Strašnice
 6. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2023
 7. Volba členů Rozhodčí komise pro období 2023 – 2026
 8. Diskuse
 9. Usnesení Valné hromady
 10. Závěr

Všichni členové Tělocvičné jednoty SOKOL Praha – Strašnice z.s. jsou zváni k aktivní účasti

Výbor TJ

 

 

 

18.1.2023