Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

 • Banner 1
 • Banner 2
 • Banner 3
 • Banner 4
 • Banner 5
 • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

Valná hromada 2021

 

Valná hromada Tělocvičné jednoty SOKOL Praha – Strašnice z.s. se koná ve středu dne 10.2.2021 od 18.00 hod v tělocvičně jednoty. Aktuální program VH po kliknutí zde.

 

Všichni členové TJ SOKOL Praha – Strašnice z.s. jsou zváni k aktivní účasti.

 

                                                                                                           Výbor TJ  

Program VH:

 1. Zahájení Valné hromady
 2. Volba komisí
 3. Zprávy činovníků za rok 2020
 4. Zprávy komisí
 5. Plán činnosti a hospodaření na rok 2021
 6. Doplňující volba člena Kontrolní a revizní komise
 7. Projednání odvolání Patrika Borkovce proti vyškrtnutí z evidence členů jednoty
 8. Diskuze
 9. Usnesení Valné hromady
 10. Závěr
5.11.2020