Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

110 let SOKOLA STRAŠNICE

Přesně před 110 lety, dne 18. října 1908, se v bývalém hostinci U Trmalů rozhodlo o založení nové sokolské jednoty v rozrůstající se pražské čtvrti Strašnice. Tak vznikla naše sokolská jednota ve Strašnicích.

Uzavření oddílů

Do oddílů RODIČE A DĚTI (R+D) a PŘEDŠKOLNÍ DĚTI již nebudeme přijímat nové členy (neplatí pro sourozence členů těchto oddílů), a to po celý školní rok 2018/2019.

Důvodem je maximálně naplněná kapacita těchto hodin.

Členové s platnou legitimací mohou hodiny navštěvovat a případně v lednu přejít z oddílu R+D do oddílu předškolních dětí.

 

Děkujeme za pochopení.

Výbor Sokola Strašnice

 

INFORMACE PRO NOVÉ ZÁJEMCE O CVIČENÍ

Pokud máte zájem přihlásit se do některého z oddílů Sokola Strašnice (nebo přihlásit své dítě), přijďte rovnou na hodinu konkrétního oddílu a domluvte se s vedoucím hodiny. Placení probíhá pravidelně v předem vypsaných termínech ve vestibulu sokolovny (většinou v rámci prvního měsíce konkrétního pololetí - leden či září).

Do oddílů Rodiče a děti a Předškoláci nyní nepřijímáme nové členy z důvodu maximálního vyčerpání kapacity hodin. Dále platí, že kdo nebude mít zaplaceno v termínu, nebude moci tyto hodiny navštěvovat a musí počkat případně do dalšího pololetí.

V ostatních oddílech záleží na dohodě s vedoucím hodiny a matrikářkou Pavlou Holanovou

(holanova-pavla@seznam.cz).

 

Bližší informace naleznete zde.

 

Přihláška pro dospělé zde.

Přihláška pro žactvo zde.

 

Obrázky z Akademie 2018

 

Ve středu 13.6.2018 jsme uspořádali Slavnostní Akademii ke společnému výročí 100 let Československa a též 110 let naší jednoty.

Vám, co jste přišli, děkujeme za výbornou atmosféru, která přispěla tomu, že jsme si to všichni velice užili. S ostatními se rádi uvidíme v sokole na dalších akcích jako jsou Sobotní výlety, bačkorový bál, mikulášská nadílka či připravovaná divadelní ztvárnění dvou neobyčejných příběhů. Do té doby si zkraťte čekání například prohlédnutím fotografií z proběhlých událostí...

 

Výběr obrázků z Akademie najdete tady ve fotogalerii a řadu dalších fotografií i videí máme na naší facebookové stránce.

 

Desatero Sokola Strašnice

Desatero, které graficky ztvárnila bývalá cvičitelka Iveta Kalinová, je vystaveno jako motivace k pravidlům slušného chování pro naše děti na chodbě vedle dveří do sálu naší sokolovny.

 

Upozornění

Vstupem do areálu TJ Sokol Praha-Strašnice z.s. či účastí na jakékoli akci našeho spolku dáváte souhlas s možností pořizování audiovizuálních záznamů vaší osoby a s jejich potenciálním zveřejněním za účelem propagace TJ Sokol Praha‑Strašnice z.s.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů si můžete stáhnout zde.

 

Děkujeme za vaši přízeň

Váš TJ Sokol Praha-Strašnice z.s.