Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

VALNÁ HROMADA 2022

 

Valná hromada Tělocvičné jednoty SOKOL Praha – Strašnice z. s. se koná v úterý dne 15. 2. 2022 od 18.00 hod v tělocvičně jednoty. Aktuální program VH po kliknutí zde. Cvičení žákovských složek je zrušeno.

 

Všichni členové TJ SOKOL Praha – Strašnice z. s. jsou zváni k aktivní účasti.

 

Pro přístup na jednání Valné hromady je nezbytné se prokázat platnou členskou legitimací se zaplacenými příspěvky na rok 2022 a jedním z následujících dokladů dle protiepidemických opatření: potvrzení o očkování, potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech, PCR test ne starší 72 hodin.

 

                                                                                                           Výbor TJ  

 

VÝBĚR PŘÍSPĚVKŮ - leden 2022

Výběr příspěvků na celý rok 2022 a první kalendářní pololetí roku 2022 bude probíhat pouze v termínech, které jsou vyvěšeny ve vestibulu Sokola Strašnice a zde na webu (nutno přinést legitimaci).

 

TERMÍNY PRO ROK 2022:

Středa  12. 1. 2022      od 17 do 19:30 hodin        všichni

Pondělí 17. 1. 2022      od 17 do 19 hodin             všichni

Úterý    25. 1. 2022      od 15:30 do 16:30 hodin   jen oddíl Zdravotního cvičení pro seniory

                                      od 18 do 19:30 hodin         všichni

Středa  26. 1. 2022       od 16 do 17 hodin             jen oddíl Rodičů a dětí

                                       od 17 do 19 hodin             všichni

 

Platba probíhá pouze v hotovosti!

Výše příspěvků jsou uvedeny na nástěnce nebo na webových stránkách v sekci Oddíly, Příspěvky.

 

Další informace k organizaci cvičení a hodin viz příspěvek níže.       

INFORMACE PRO NOVÉ ČLENY po kliknutí zde.

 

! PŘÍSPĚVKY JE NUTNÉ UHRADIT CO NEJDŘÍVE - NEJPOZDĚJI DO 31. 1. 2022 !

(viz zápis z jednání výboru dne 3. 1. 2022)

Děkujeme.

 

Sokol Strašnice (Pavla Holanová, holanova-pavla@seznam.cz)

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE CVIČENÍ - od 01/2022

1) Noví členové jsou přijímáni do 31. 1. 2022.

2) Při zahájení a ukončení cvičební hodiny bude uplatňována žlutá a zelená cesta (viz přiložený manuál níže). Rodičům (vyjma oddílu Rodiče a děti) nebude umožněn vstup do areálu Sokola Strašnice. Hodiny pro veřejnost jsou až do odvolání zrušeny.

3) Cvičencům, kteří mají řádně zaplacené členské příspěvky, bude umožněn vstup do areálu Sokola Strašnice na základě uznávání výjimky MZd z povinnosti očkování/testování atp. pro homogenní skupiny. Předpokládáme však zodpovědnost jednotlivých cvičenců, že při příznacích virového onemocnění nebudou ve vlastním zájmu vstupovat do areálu TJ.

V oddíle Rodiče a děti nebude umožněna účast dětí starších 6 let na hodině. 

4) Vedoucím hodin bude vedena evidence o všech cvičících - jména a kontaktu na rodiče (v případě epidemiologického šetření KHS) - po dobu 30 dnů od konání hodiny.

5) Účast na hodině bude podmíněna předložením legitimace (vyjma nových členů, kterým bude teprve vystavena)!

 

Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na Vás a věříme, že společně to zvládneme :)

                                                                                  Výbor TJ

manual anti-covid-obrázek

 

Informace k obnovení cvičení Závodního družstva

 

Z důvodu opětovného nabytí kondice a základních pohybových návyků po delší pauze způsobené Covidem-19 bude výběr cvičenců do Závodního družstva probíhat nejdříve v lednu 2022.

Vedoucí Závodního družstva Vladimír Krigl ml.

 

Desatero Sokola Strašnice

Desatero, které graficky ztvárnila naše bývalá cvičitelka Iveta Kalinová, je vystaveno jako motivace k pravidlům slušného chování pro naše děti na chodbě vedle dveří do sálu naší sokolovny.

 

Upozornění

Vstupem do areálu Tělocvičné Jednoty SOKOL Praha-Strašnice z.s. či účastí na jakékoli akci našeho spolku dáváte souhlas s možností pořizování audiovizuálních záznamů vaší osoby a s jejich potenciálním zveřejněním za účelem propagace Tělocvičné Jednoty SOKOL Praha‑Strašnice z.s.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v záložce Dokumenty.

 

Děkujeme za vaši přízeň

Váš TJ SOKOL Praha-Strašnice z.s.