Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

Podzimní prázdniny

Z důvodu státního svátku ve čtvrtek 28. října a podzimních prázdnin ve dnech 27. a 29. října 2021 odpadá v těchto dnech cvičení všech žákovských složek (R+D, předškolní děti, žactvo) a florbalu. Cvičení žen ve středu 29. 10. zůstává.

Děkujeme za pochopení.

 

Informace k obnovení cvičení Závodního družstva

 

Z důvodu opětovného nabytí kondice a základních pohybových návyků po delší pauze způsobené Covidem-19 bude výběr cvičenců do Závodního družstva probíhat až v průběhu ledna 2022.

Vedoucí Závodního družstva Vladimír Krigl ml.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE KE CVIČENÍ - AKTUALIZOVÁNO !!!

1) Přijímání nových členů je pozastaveno do odvolání!

 

2) Bude uplatňována žlutá a zelená cesta při zahájení a ukončení cvičební hodiny jako v září 2020 (viz přiložený manuál níže). Rodičům (vyjma oddílu Rodiče a děti) nebude umožněn vstup do areálu Sokola Strašnice. Hodiny pro veřejnost jsou až do odvolání zrušeny.

 

3) Cvičencům, kteří mají řádně zaplacené členské příspěvky, bude umožněn vstup do areálu Sokola Strašnice na základě uznávání výjimky MZd z povinnosti očkování/testování atp. pro homogenní skupiny. Předpokládáme však zodpovědnost jednotlivých cvičenců, že při příznacích virového onemocnění nebudou ve vlastním zájmu vstupovat do areálu TJ.

V oddíle Rodiče a děti nebude umožněna účast dětí starších 6 let na hodině. 

 

/////Při zhoršení epidemiologické situace bude znovu obnovena povinnost splnit jednu z následujících podmínek

         i)   splněné očkování (uplynulo alespoň 14 dnů od druhé dávky vakcíny)

         ii)  prodělání onemocnění covid-19 v uplynulých 180 dnech

         iii) provedený negativní Ag-test nebo PCR test (ne starší 7 dnů) - přineste výsledek či Čestné prohlášení

         iv) děti ve věku 6-18 let mohou po skončení plošného testování ve školách předložit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

         Vzor čestného prohlášení naleznete v sekci Dokumenty zde (prosíme vyplnit před účastí na hodině !!!) 

      Uvedené podmínky v tomto bodě se netýkají dětí mladších 6 let! /////
   

4) Vedoucím hodin bude vedena evidence o všech cvičících - jména a kontaktu na rodiče (v případě epidemiologického šetření KHS) - po dobu 30 dnů od konání hodiny.

 

5) Účast na hodině bude podmíněna předložením legitimace (vyjma nových členů, kterým bude teprve vystavena)!

 

Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na Vás a věříme, že společně to zvládneme :)

 

                                                               Výbor TJ

 

manual anti-covid-obrázek

 

Desatero Sokola Strašnice

Desatero, které graficky ztvárnila naše bývalá cvičitelka Iveta Kalinová, je vystaveno jako motivace k pravidlům slušného chování pro naše děti na chodbě vedle dveří do sálu naší sokolovny.

 

Upozornění

Vstupem do areálu Tělocvičné Jednoty SOKOL Praha-Strašnice z.s. či účastí na jakékoli akci našeho spolku dáváte souhlas s možností pořizování audiovizuálních záznamů vaší osoby a s jejich potenciálním zveřejněním za účelem propagace Tělocvičné Jednoty SOKOL Praha‑Strašnice z.s.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v záložce Dokumenty.

 

Děkujeme za vaši přízeň

Váš TJ SOKOL Praha-Strašnice z.s.