Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

VÝBĚR PŘÍSPĚVKŮ - AKTUALIZOVÁNO

 

Výběr příspěvků na druhé kalendářní pololetí roku 2021 bude probíhat pouze v termínech, které jsou vyvěšeny ve vestibulu Sokola Strašnice a zde na webu (nutno přinést legitimaci).

 

TERMÍNY PRO ROK 2021:

Úterý    14. 9. 2021    od 18 do 19:30 hodin   všichni

Pondělí 20. 9. 2021    od 17 do 19 hodin        všichni

Středa  22. 9. 2021    od 16 do 17 hodin        jen oddíl Rodiče a děti

                                    od 17 do 19 hodin        všichni

Pondělí   27.9.2021       od 17 do 19 hodin   všichni

 

Členové oddílu Věrné gardy se obrátí na Boženu Podhornou.

Výběr příspěvků v rámci sportovních oddílů zajistí vedoucí oddílů.

Platba probíhá pouze v hotovosti, a to na pololetí (září 2021 až leden 2022).

Výše příspěvků jsou uvedeny na nástěnce nebo na webových stránkách v sekci Oddíly, Příspěvky.

 

Další informace k zahájení cvičení v září 2021 a organizaci hodin viz příspěvek níže.       

INFORMACE PRO NOVÉ ČLENY po kliknutí zde.

 

ZAHÁJENÍ CVIČENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 -AKTUALIZOVÁN BOD 2) IV) !!!

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ORGANIZACI CVIČENÍ OD 9/2021:

1) Bude uplatňována žlutá a zelená cesta při zahájení a ukončení cvičební hodiny jako v září 2020 (viz přiložený manuál níže). Rodičům (vyjma oddílu Rodiče a děti) nebude umožněn vstup do areálu Sokola Strašnice. Hodiny pro veřejnost jsou až do odvolání zrušeny.

 

2) Vstup cvičence do areálu bude podmíněn splněním a prokázáním se jednou ze tří možností dle aktuálního nařízení MZd ČR: 

         i) splněné očkování (uplynulo alespoň 14 dnů od druhé dávky vakcíny)

         ii) prodělání onemocnění covid-19 v uplynulých 180 dnech

         iii) provedený negativní Ag-test (ne starší 72 hodin) nebo PCR test (ne starší 7 dnů)

         iv) děti ve věku 6-18 let mohou po skončení plošného testování ve školách předložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění - vzor čestného prohlášení naleznete v sekci Dokumenty zde (prosíme vyplnit před účastí na hodině !!!)

    Uvedené podmínky v tomto bodě se netýkají dětí mladších 6 let! V oddíle Rodiče a děti nebude umožněna účast dětí starších 6 let na hodině. 

 

3) Vedoucím hodin bude vedena evidence o všech cvičících - jména a kontaktu na rodiče (v případě epidemiologického šetření KHS) - po dobu 30 dnů od konání hodiny. Prosíme, aby rodiče dali dítěti při vstupu do objektu lísteček se jménem a kontaktem na rodiče pro snadnější zahájení cvičební hodiny a vedení evidence. Děkujeme.

 

4) Účast na hodině bude podmíněna předložením legitimace (vyjma nových členů, kterým bude teprve vystavena - platí pouze bod 3).

 

Děkujeme za pochopení. Těšíme se na Vás a věříme, že společně to zvládneme :)

 

                                                               Výbor TJ

 

 

manual anti-covid-obrázek

 

 

Změna termínu konání Valné hromady

 

S ohledem na aktuální omezení v rámci protiepidemiologických opatření oznamujeme, že se ruší konání Valné hromady dne 10.2.2021. Nový termín bude uveřejněn na základě vývoje situace a rozvolňování vládních opatření. Program VH k dispozici po kliknutí zde.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví,

 

                                                 Výbor TJ Sokol Strašnice, z.s.

 

Desatero Sokola Strašnice

Desatero, které graficky ztvárnila naše bývalá cvičitelka Iveta Kalinová, je vystaveno jako motivace k pravidlům slušného chování pro naše děti na chodbě vedle dveří do sálu naší sokolovny.

 

Upozornění

Vstupem do areálu Tělocvičné Jednoty SOKOL Praha-Strašnice z.s. či účastí na jakékoli akci našeho spolku dáváte souhlas s možností pořizování audiovizuálních záznamů vaší osoby a s jejich potenciálním zveřejněním za účelem propagace Tělocvičné Jednoty SOKOL Praha‑Strašnice z.s.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v záložce Dokumenty.

 

Děkujeme za vaši přízeň

Váš TJ SOKOL Praha-Strašnice z.s.