Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

VÝBĚR PŘÍSPĚVKŮ NA DRUHÉ POLOLETÍ 2019

bude probíhat pouze v uvedených termínech ve vestibulu Sokola Strašnice (nutno přinést legitimaci):

 

  • Středa 11. 9. 2019        - od 17 do 19 hodin všichni kromě oddílu rodičů a dětí (budou mít možnost další termíny, u sourozenců uděláme výjimku (budu na to sama – děkuji za pochopení))
  • Úterý 17. 9. 2019          - od 18 do 19:30 hodin všichni
  • Středa 25. 9. 2019        - od 16 do 17 hodin jen oddíl rodičů a dětí

                                           - od 17 do 19 hodin všichni

 

Členky oddílu žen mohou odevzdat přesnou částku s legitimací přímo Pavle Holanové během jejich hodiny.

Starší a mladší žáci mohou odevzdat přesnou částku s legitimací Vladimíru Kriglovi ml. během jejich hodiny.

Členové Zdravotního cvičení pro seniory (věrné gardy) se obrátí na Boženu Podhornou.

 

Včasné nezaplacení příspěvků může být důvodem k přerušení možnosti navštěvovat cvičební hodiny až do následujícího období výběru členských příspěvků, tj. leden 2020.

___________________________________________________________________________

Platba je možná pouze v hotovosti, a pouze na toto pololetí (září až leden).

Výše příspěvků jsou uvedeny na tomto webu v sekci  Oddíly -> Příspěvky a také na nástěnce v sokolovně.

___________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­

Noví členové:

Přihláška je k dispozici v sekci Dokumenty (zde) nebo u vedoucích hodin.

Doneste, prosím, řádně vyplněnou přihlášku, částku výše příspěvku, 10 Kč na vydání nové legitimace a fotografii obličeje (30*40mm). Oddíl rodičů a dětí vyplní přihlášku za dítě i za doprovod (foto pouze dítě).

Vyhotovená legitimace vám bude předána na místě, či později (dle časových možností) na vaší příslušné hodině vedoucím oddílu.

___________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­

Příspěvky je nutné uhradit do 30. 9. 2019!

Zaplacením příspěvků v řádných termínech nám výrazně ulehčíte práci.

 

Děkujeme. Sokol Strašnice 

(Pavla Holanová, holanova-pavla@seznam.cz)

Tyto informace si můžete stáhnout zde.

 

Desatero Sokola Strašnice

Desatero, které graficky ztvárnila naše bývalá cvičitelka Iveta Kalinová, je vystaveno jako motivace k pravidlům slušného chování pro naše děti na chodbě vedle dveří do sálu naší sokolovny.

 

Upozornění

Vstupem do areálu TJ Sokol Praha-Strašnice z.s. či účastí na jakékoli akci našeho spolku dáváte souhlas s možností pořizování audiovizuálních záznamů vaší osoby a s jejich potenciálním zveřejněním za účelem propagace TJ Sokol Praha‑Strašnice z.s.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v záložce Dokumenty.

 

Děkujeme za vaši přízeň

Váš TJ Sokol Praha-Strašnice z.s.