Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

 • Banner 1
 • Banner 2
 • Banner 3
 • Banner 4
 • Banner 5
 • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

VALNÁ HROMADA 2023

Valná hromada Tělocvičné jednoty SOKOL Praha – Strašnice z. s.

se koná v úterý dne 21. 2. 2023 od 18.00 hod

v tělocvičně jednoty. Cvičení žákovských složek je zrušeno.

Program:

 1. Zahájení Valné hromady
 2. Volba komisí – mandátová, volební, návrhová
 3. Zprávy činovníků TJ Sokol Praha – Strašnice za rok 2022
 1. zpráva náčelnictva
 2. zpráva starosty
 3. zpráva hospodáře
 4. zpráva kontrolní a revizní komise
 1. Zpráva mandátové komise
 2. Doplňující volba člena výboru
 3. Informace o volbě vzdělavatele cvičitelským sborem
 4. Schválení příspěvků na obdobní od 2. pololetí 2023
 5. Schválení úpravy Stanov TJ Sokol Praha – Strašnice
 6. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2023
 7. Volba členů Rozhodčí komise pro období 2023 – 2026
 8. Diskuse
 9. Usnesení Valné hromady
 10. Závěr

Všichni členové Tělocvičné jednoty SOKOL Praha – Strašnice z.s. jsou zváni k aktivní účasti

Výbor TJ

 

TÁBOR 2023

LETNÍ TÁBOR 2022

Vážení rodiče,

od pondělí 9. ledna 2023 zahajujeme rozdávání přihlášek na letní tábor.

Předběžnou přihlášku získáte od 9. do 26.1.2023 u vedoucích oddílů, nebo do neděle 29.1. večer vyplňte online předběžnou přihlášku.

 

Zájemcům bude od 30.1.2023 zaslána závazná přihláška s podrobnými informacemi a údaji k provedení platby.

 

Místo konání:       RS Naděje, Svratouch ev.č. 306, 53942 Svratouch

Termín konání:     12.–19.8.2023

Cena:                  6000,- kč (sourozenci 5500,- kč)

 

Tábor je určen pro mladší a starší žactvo.

Bližší informace u vedoucího tábora, náčelníka jednoty, nebo na emailu nacelnictvo@sokol-strasnice.cz

 

Vedoucí tábora - Jakub Slepička - 739592517

Náčelník - Patrik Borkovec - 603892923

 

Členské příspěvky

Vážení členové, rodiče,

v polovině roku 2023 plánujeme výraznou změnu v placení příspěvků:

 1. Přejdeme na elektronický systém a bezhotovostní platbu
 2. Platba bude za školní rok, nikoli za kalendářní, jako doposud
 3. Vzhledem ke společenské situaci dojde ke zvýšení příspěvků
 4. Sjednotíme některé kategorie

Protože na tento systém budeme plně přecházet 1.9.2023, tak od ledna 2023 budou všichni naši členové a žactvo platit pouze příspěvky na první pololetí.

 

V září již přejdeme na platbu za školní rok s novým ceníkem.

Postup a informace k elektronické platbě představíme začátkem roku 2023.

Cílem je zjednodušení výběru příspěvků, bezkontaktní a časově nenáročný postup.

 

Děkujeme za pochopení a důvěru,

Výbor jednoty

TJ SOKOL STRAŠNICE

 

Placení příspěvků

STÁVAJÍCÍ ČLENOVÉ - úhrada příspěvků

 

Vážení členové, rodiče.

Zahajujeme výběr příspěvků na I. pololetí roku 2023.

 

Platbu prosím proveďte nejpozději do 31.1.2023 na účet číslo: 283704349/0800

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte: příjmení, jméno, oddíl.

 

Na konci ledna vedoucí oddílů vyberou legitimace, aby do nich matrikářka potvrdila úhradu příspěvků. Následně Vám budou legitimace prostřednictvím vedoucích oddílů vráceny.

Na webové stránce www.sokol-strasnice.cz si můžete v případě potřeby stáhnout Formulář pro Potvrzení o platbě příspěvků. Vyplňte jej a přiložte k odevzdávané legitimaci pro jeho potvrzení.

 

Výše příspěvků od 1.1. – 30.6.2023:

děti, studenti                600,- Kč

dospělí                         900,- Kč

důchodci                      500,- Kč

volejbal                        700,- Kč

badminton                   1.000,- Kč

Informace pro nové členy po rozkliknutí.