Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

LETNÍ TÁBOR 2020

           Vážení rodiče,

na základě aktuální epidemiologické situace (t.č. červenec 2020) letní tábor TJ Sokola Strašnice v srpnu proběhne podle plánů (resp. za podmínek nařízených MZd/KHS). 

K autobusu je nutné přinést posudek o zdravotní způsobilosti dítěte účastnit se soustředění, kopii očkovacího průkazu a průkazu zdravotní pojišťovny, pokud jste tak již neučinili při odevzdávání platby a přihlášky. Bez těchto dokumentů nemůže dítě odjet.

Při odjezdu se k autobusu v sobotu 8. srpna 2020 dostavte nejpozději ve 14.45 hodin pro zajištění hladkého odjezdu. U autobusu obdržíte list o bezinfekčnosti, který budete muset na místě vyplnit!

Pokud Vaše dítě pravidelně užívá nějaké léky, budou aplikovány zdravotnicí pouze na základě dodané lékařské zprávy.

S sebou doporučujeme mimo jiné roušku, dezinfekční gel a vlastní ručník (zvlášť na ruce).

V sobotu 15. srpna 2020 si pro Vaše ratolesti přijeďte nejpozději do 10.00 hodin (do navigace zadávejte "Lučkovice 269" - obec Lučkovice je od areálu vzdálena několik kilometrů). Z preventivních důvodů bude letos zrušen tradiční navazující program pro rodiče včetně promítání fotek. Své děti si budete moct odvézt hned po převzetí u hlavního vedoucího. Sobotní oběd bude zrušen. Děkujeme za pochopení.

Věříme, že i tak si letní tábor všichni užijeme. Těšíme se na Vás a Vaše děti!

 

              Za celý kolektiv vedoucích,

                            Lukáš Bartoš, hlavní vedoucí

                           (V případě dotazů se obraťte na: lukas.bartos2@seznam.cz; + 420 723 558 966)

 

           (Původní zástupce hl. vedoucího Alžběta Kujanová se sportovního soustředění nezúčastní.)

                                           

UPOZORNĚNÍ! k aktuální situaci

Vážení členové a přátelé Tělocvičné jednoty SOKOL Praha - Strašnice z.s.,


výbor naší jednoty se po zvážení současné situace rozhodl do konce června neobnovovat pravidelné cvičení a nepořádat tradiční společenské akce, jelikož nejsme schopni zajistit řádné dodržování aktuálních bezpečnostních a hygienických nařízení. Zaplacené příspěvky budou všem členům přesunuty do dalšího období. Detaily upřesníme před obnovením cvičení.

Věříme, že se vše bude vyvíjet dobře a bude umožněno konání tradičního letního tábora, se kterým v současné době počítáme.

Věříme také, že naši dobrovolnickou činnost budeme moci obnovit v září, s počátkem nového školního roku, přičemž se budeme řídit vývojem situace a v souladu s možnostmi naplnit všechny v té době platné nároky na zajištění provozu. Do konce kalendářního roku 2020 ovšem nebudeme do oddílů přijímat nové členy, abychom zvládli poskytnout vhodné podmínky všem současným členům a zajistit plynulý chod sokola.

 

Pro aktuální informace i nadále sledujte náš web a facebook, případně sokolskou nástěnku.

Děkujeme, že jste s námi a přejeme Vám pevné zdraví a víru v dobrou budoucnost.

Váš Výbor TJ Sokol Praha - Strašnice z.s.

5.5.2020

 

 

V souladu s vládním vyhlášením nouzového stavu se od pátku 13.3.2020 zakazuje přítomnost veřejnosti v budově TJ Sokol Praha-Strašnice.

Děkujeme za pochopení, o vývoji situace budeme dále informovat všemi komunikačními kanály.

 

Výbor jednoty
12.3.2020

Desatero Sokola Strašnice

Desatero, které graficky ztvárnila naše bývalá cvičitelka Iveta Kalinová, je vystaveno jako motivace k pravidlům slušného chování pro naše děti na chodbě vedle dveří do sálu naší sokolovny.

 

Upozornění

Vstupem do areálu Tělocvičné Jednoty SOKOL Praha-Strašnice z.s. či účastí na jakékoli akci našeho spolku dáváte souhlas s možností pořizování audiovizuálních záznamů vaší osoby a s jejich potenciálním zveřejněním za účelem propagace Tělocvičné Jednoty SOKOL Praha‑Strašnice z.s.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v záložce Dokumenty.

 

Děkujeme za vaši přízeň

Váš TJ SOKOL Praha-Strašnice z.s.