Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

Vzpomínka na Akademii 2018

 

Pojďme si v této chladné době zimního spánku zahřát srdce vzpomínkami na mocnou energii, která provázela vystoupení během naší červnové slavnostní Akademie k výročí 100 let Československa a též 110 let naší jednoty.

Začněte tímto krátkým článkem, který o nás napsali na webu Naše Praha (článek k výročí Sokola Strašnice

a pokračujte výběrem obrázků z Akademie, který najdete tady ve fotogalerii nebo spolu s několika videi také na naší facebookové události.

 

Děkujeme, že jste s námi, 

Váš TJ Sokol Praha-Strašnice z.s.

 

Jarní prázdniny - přerušení cvičení

!!! V době jarních prázdnin pro Prahu 1-5 (11. - 15. února 2019) a pro Prahu 6-10 (18. - 22. února 2019) se ruší cvičení všech dětských a žákovských složek. !!!

 

Cvičení začíná opět od pondělí 25. února 2019. Děkujeme za pochopení.

 

LETNÍ TÁBOR 2019

Vážení rodiče,

na tradiční letní tábor 2019 je k dispozici ještě 10 volných míst. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě s námi jelo, ozvěte se prosím na tento e-mail pro získání přihlášky: lukas.bartos2@seznam.cz       Další informace zde.

 

Lukáš Bartoš, hlavní vedoucí

 

 

Vážení rodiče, v následujících termínech máte možnost odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku na letní tábor 2019, potvrzení od lékaře, fotokopii očkovacího průkazu, fotokopii kartičky zdravotní pojišťovny a zaplatit částku v hotovosti:

Středa   27.2.2019     18,00 - 19,30 hodin

Čtvrtek  28.2.2019     18,00 - 19,30 hodin

 

Uzavření oddílů

Do oddílů RODIČE A DĚTI (R+D) a PŘEDŠKOLNÍ DĚTI již nebudeme přijímat nové členy (neplatí pro sourozence členů těchto oddílů), a to po celý školní rok 2018/2019.

Důvodem je maximálně naplněná kapacita těchto hodin.

Členové s platnou legitimací mohou hodiny navštěvovat a případně v lednu přejít z oddílu R+D do oddílu předškolních dětí.

 

Děkujeme za pochopení.

Výbor Sokola Strašnice

 

INFORMACE PRO NOVÉ ZÁJEMCE O CVIČENÍ

Pokud máte zájem přihlásit se do některého z oddílů Sokola Strašnice (nebo přihlásit své dítě), přijďte rovnou na hodinu konkrétního oddílu a domluvte se s vedoucím hodiny. Placení probíhá pravidelně v předem vypsaných termínech ve vestibulu sokolovny (většinou v rámci prvního měsíce konkrétního pololetí - leden či září).

Do oddílů Rodiče a děti a Předškoláci nyní nepřijímáme nové členy z důvodu maximálního vyčerpání kapacity hodin. Dále platí, že kdo nebude mít zaplaceno v termínu, nebude moci tyto hodiny navštěvovat a musí počkat případně do dalšího pololetí.

V ostatních oddílech záleží na dohodě s vedoucím hodiny a matrikářkou Pavlou Holanovou

(holanova-pavla@seznam.cz).

Bližší informace naleznete zde.

Přihláška pro dospělé zde.

Přihláška pro žactvo zde.

 

Desatero Sokola Strašnice

Desatero, které graficky ztvárnila naše bývalá cvičitelka Iveta Kalinová, je vystaveno jako motivace k pravidlům slušného chování pro naše děti na chodbě vedle dveří do sálu naší sokolovny.

 

Upozornění

Vstupem do areálu TJ Sokol Praha-Strašnice z.s. či účastí na jakékoli akci našeho spolku dáváte souhlas s možností pořizování audiovizuálních záznamů vaší osoby a s jejich potenciálním zveřejněním za účelem propagace TJ Sokol Praha‑Strašnice z.s.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů si můžete stáhnout zde.

 

Děkujeme za vaši přízeň

Váš TJ Sokol Praha-Strašnice z.s.