Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

Zrušení hodin ve středu 1. 12.

Cvičení rodičů s dětmi, předškolních dětí, mladších a starších žákyň je ve středu dne 1. 12. zrušeno. Děkujeme za pochopení.

Mikulášská nadílka - AKTUALIZOVÁNO !!!

Mikuláš

Vážení rodiče a děti,

ačkoli došlo k vyhlášení nouzového stavu a s tím souvisejícího omezení konání spolkových akcích v maximálním počtu 100 účastníků, Mikuláš, anděl i čert se přesto rozhodli i letos navštívit Sokol Strašnice.
Na venkovním hřišti budou ve středu 1. 12. mezi 17. a 18. hodinou (vzhledem k omezení počtu osob není nutné přijít přímo v 17:15, jak bylo uvedeno na plakátu).
Vstup bude umožněn dětem do 12 let bez omezení, u dětí mezi 12-18 roky věku bude vyžadováno očkování, PCR test nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19, u dospělého doprovodu pak ukončené očkování a nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19.
Vstup dítěte bude podmínuěn předem zakoupenou vstupenkou!
Na hodné děti čeká od Mikuláše dáreček, zlobivé si odnese čert.. 😋
 
Věříme, že i v této podobě si odnesete příjemný zážitek a příjemně se naladíte na blížící se Vánoce. 🙂
 
Těšíme se na Vás,
Váš Sokol Strašnice

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE CVIČENÍ - od 29. 11. 2021 !!!

OD PONDĚLÍ 29. 11. 2021 PROBÍHÁ V SOKOLE STRAŠNICE CVIČENÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO PŘED VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU!

 

1) Přijímání nových členů je pozastaveno do odvolání!

 

2) Bude uplatňována žlutá a zelená cesta při zahájení a ukončení cvičební hodiny jako v září 2020 (viz přiložený manuál níže). Rodičům (vyjma oddílu Rodiče a děti) nebude umožněn vstup do areálu Sokola Strašnice. Hodiny pro veřejnost jsou až do odvolání zrušeny.

 

3) Cvičencům, kteří mají řádně zaplacené členské příspěvky, bude umožněn vstup do areálu Sokola Strašnice na základě uznávání výjimky MZd z povinnosti očkování/testování atp. pro homogenní skupiny. Předpokládáme však zodpovědnost jednotlivých cvičenců, že při příznacích virového onemocnění nebudou ve vlastním zájmu vstupovat do areálu TJ.

V oddíle Rodiče a děti nebude umožněna účast dětí starších 6 let na hodině. 

 

4) Vedoucím hodin bude vedena evidence o všech cvičících - jména a kontaktu na rodiče (v případě epidemiologického šetření KHS) - po dobu 30 dnů od konání hodiny.

 

5) Účast na hodině bude podmíněna předložením legitimace (vyjma nových členů, kterým bude teprve vystavena)!

 

Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na Vás a věříme, že společně to zvládneme :)

 

                                                               Výbor TJ

 

manual anti-covid-obrázek

 

Informace k obnovení cvičení Závodního družstva

 

Z důvodu opětovného nabytí kondice a základních pohybových návyků po delší pauze způsobené Covidem-19 bude výběr cvičenců do Závodního družstva probíhat až v průběhu ledna 2022.

Vedoucí Závodního družstva Vladimír Krigl ml.

 

Desatero Sokola Strašnice

Desatero, které graficky ztvárnila naše bývalá cvičitelka Iveta Kalinová, je vystaveno jako motivace k pravidlům slušného chování pro naše děti na chodbě vedle dveří do sálu naší sokolovny.

 

Upozornění

Vstupem do areálu Tělocvičné Jednoty SOKOL Praha-Strašnice z.s. či účastí na jakékoli akci našeho spolku dáváte souhlas s možností pořizování audiovizuálních záznamů vaší osoby a s jejich potenciálním zveřejněním za účelem propagace Tělocvičné Jednoty SOKOL Praha‑Strašnice z.s.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v záložce Dokumenty.

 

Děkujeme za vaši přízeň

Váš TJ SOKOL Praha-Strašnice z.s.