Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

Heslo jednoty

"V mysli vlast,

  v paži sílu,

  v srdci oheň."

 

Pozvánka na událost k výročí 30 let svobody

17.11.1989-30 let svobody-program

 

INFORMACE PRO NOVÉ ČLENY

NOVÍ ČLENOVÉ:

Přihláška je k dispozici v sekci Dokumenty (zde) nebo u vedoucích hodin.

Doneste, prosím, řádně vyplněnou přihlášku, částku výše příspěvku, 10 Kč na vydání nové legitimace a fotografii obličeje (30x40 mm). 

Vyhotovená legitimace vám bude předána na místě, či později (dle časových možností) na vaší příslušné hodině vedoucím oddílu.

 

Více informací zde.

 

Do oddílu PŘEDŠKOLNÍ DĚTI a oddílu RODIČE A DĚTI (R+D) budou přijímáni noví členové nejdříve v lednu 2020! Děkujeme za pochopení.

 

Desatero Sokola Strašnice

Desatero, které graficky ztvárnila naše bývalá cvičitelka Iveta Kalinová, je vystaveno jako motivace k pravidlům slušného chování pro naše děti na chodbě vedle dveří do sálu naší sokolovny.

 

Upozornění

Vstupem do areálu Tělocvičné Jednoty SOKOL Praha-Strašnice z.s. či účastí na jakékoli akci našeho spolku dáváte souhlas s možností pořizování audiovizuálních záznamů vaší osoby a s jejich potenciálním zveřejněním za účelem propagace Tělocvičné Jednoty SOKOL Praha‑Strašnice z.s.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v záložce Dokumenty.

 

Děkujeme za vaši přízeň

Váš TJ SOKOL Praha-Strašnice z.s.