Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice - založeno 18.10.1908

  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
  • Banner 6

- cvičitel II. třídy všestrannosti

- starosta jednoty
- vedoucí oddílu mužů

cvičitel závodního družstva 

email: vladimir@krigl.cz

mobil: +420 776 046 458

Členem Sokola Strašnice jsem nepřetržitě od roku 1964. V 70.-80.letech jsem jednotu (TJ Dynamo, později TJ DP Praha) úspěšně reprezentoval jako cvičenec, později jako cvičitel, lektor a funkcionář. Po absolvování VŠE v r.1984 jsem se stal hospodářem TJ a vedoucím oddílu mužů. Od roku 1988 jsem cvičitel II.třídy. V roce 1990 jsem se podílel na obnovení TJ Sokola – Strašnice včetně rychlého navrácení veškerého majetku. Jsem starosta, vedoucí oddílu mužů, cvičitel závodního družstva. S manželkou Ivanou (dlouholetá náčelnice) a dcerami Pavlou, Janou, Helenou a synem Vláďou(cvičitelé a funkcionáři) se podílíme na všech akcích, aktivitách a prosperitě naší TJ.

fery_01.jpg fery_02.jpg fery_03.jpg fery_04.jpg fery_23.jpg